KLAVYE KISAYOLLARIGenel Klavye Kisayollari

Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar

Microsoft Dogal Klavye Kisayollari

Erisebilirlik kalvye kisayollari

Windows gezgini klavye kisayollari

Karakter Eslem klavye kisayollari

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari

MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari

Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

Çalistir komutlari

Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari

Windows XP Shortcuts

Windows Explorer Shortcuts

Internet Explorer Shortcuts ve Ms-dos komutlari...Genel Klavye Kisayollari

• CTRL+C (Kopyala)

• CTRL+X (Kes)

• CTRL+V (Yapistir)

• CTRL+Z (Geri Al)

• DELETE (Sil)

• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu’na atmadan kalici olarak
sil)

• Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)

• Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)

• F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)

• CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina götür)

• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina götür )

• CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina götür)

• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina götür )

• Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)

• Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde
birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)

• CTRL+A (Tümünü seç)

• F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)

• ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)

• ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)

• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)

• ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)

• CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin
belgeyi kapat)

• ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)

• ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)

• F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)

• F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubugu listesini
görüntüle)

• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)

• ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)

• CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)

• ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü
görüntüle)

• Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu
gerçeklestirir)

• F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)

• SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)

• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)

• F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)

• GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü
görüntüle)

• ESC (Geçerli görevi iptal et)

• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak
oynatilmasini önle)

_________________________________________________________

Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar

• CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)

• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)

• SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)

• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)

• ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili
seçeneði seç)

• ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)

• ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya
temizle)

• Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)

• F1 tusu (Yardým görüntüle)

• F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)

• GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst
düzeydeki klasörü aç)

__________________________________________________

Microsoft Dogal Klavye Kisayollari

• Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)

• Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)

• Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)

• Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)

• Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)

• Windows Logosu+E (Bilgisayarým’ý aç)

• Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)

• CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)

• Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý’ný görüntüle)

• Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)

• Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)

• Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

_______________________________________________

Erisebilirlik kalvye kisayollari

• Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)

• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek
Karþýtlýk’ý aç veya kapat)

• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý’ný aç veya
kapat)

• Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)

• Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý’ný aç
veya kapat)

• Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

_________________________________________________

Windows gezgini klavye kisayollari

• END (Etkin pencerenin sonunu göster)

• HOME (Etkin pencerenin basinigöster)

• NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt
klasörleri göster)

• NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)

• NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)

• SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)

• SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)


___________________________________________________

Karakter Eslem klavye kisayollari

Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz, kilavuz üzerinde
klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:

• SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)

• SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)

• YUKARI OK (Bir satir yukari git)

• ASAGI OK (Bir satir asagi git)

• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)

• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)

• HOME (Satirin basina git)

• END (Satirin sonuna git)

• CTRL+HOME (Ilk karaktere git)

• CTRL+END (Son karaktere git)

• ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda
geçis yap)

__________________________________________________

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari

• CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)

• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)

• CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)

• CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)

• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)

• F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)

• ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)

• ALT+F4 (Konsolu kapat)

• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)

• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)

• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)

• ALT+O (Sik Kullanilanlar menüsünü görüntüle)

_______________________________________________

MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari

• CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)

• ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)

• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)

• F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým
baþlýðýný aç)

• F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)

• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)

• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)

• ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)

• F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)

• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu
kýsayol konsolu kapatir)

__________________________________________________

Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi

• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)

• ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)

• ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)

• ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma
sýrasýna göre dön)

• ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)

• CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam
ekran arasýnda geçiþ yap)

• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)

• CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal
Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði
yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)

• CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin
tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna
yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda
ALT+PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)

________________________________________________

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim
kutusunu aç)

• CTRL+E (Arama çubuðunu aç)

• CTRL+F (Bul yardimc, programini baslat)

• CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)

• CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)

• CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)

• CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)

• CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç, CTRL+L ile ayn&yacute

• CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)

• CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)

• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

__________________________________________

Çalistir komutlari

Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný
biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için
ekliyorum...

compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi

devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi

diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi

dfrg.msc - Disk birlestirme

eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi

fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar

gpedit.msc - Grup Poliçeleri

lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar

perfmon.msc - Performans Monitörü

rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak

secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari

services.msc - Çesitli Servisler

msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri

regedit - - Kayit Defteri Editörü

msinfo32 - Sistem bilgisi

sysedit - Sistem sekli Editörü

win.ini - Windows Yükleme Bilgisi

winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle

mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle

cmd - Komut satirini çalistir

________________________________________

[b]Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari

Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl

Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl

Ekran özellikleri / control desk.cpl

Hizli bul / control findfast.cpl

Fontlar / control fonts

Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl

Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard

Mouse Özellikleri / control main.cpl

Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl

Ag Özellikleri / control netcpl.cpl

Þifre özellikleri / control password.cpl

Printer /control printers

Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds

Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl

_____________________________________

Windows XP Shortcuts

ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri

ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar

ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir

ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu

ALT+TAB / menuler arasinda geçis

BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis

CTRL+A / hepsini seç

CTRL+B / kalin yazi

CTRL+C / kopyala

CTRL+I / italik

CTRL+O / dosya açma

CTRL+U / alt cizgi

CTRL+V / yapistir

CTRL+X / kes

CTRL+Z / geri tusu

CTRL+F4 / dökümanlari kapatir

CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar

CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur

SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler

ESC / islemleri durdurur

F1 / help

F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme

F3 / arama dosya ve klasörlerde

F4 / adres çubugunu açar

F5 / yenileme

F6 / adres çubuguna gider

F10 / active sayfalarda çubuga gider “dosya eklemek araçlar

SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu

CTRL+ESC / start menusu

SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi

WIN / start menüsü

WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü

WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme

WIN+E / bilgisayarimi açar

WIN+F / arama dosya ve klasörlerde

WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama

WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan

WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari

WIN+R / çalistiri açar

WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis

___________________________________________________

[b]Windows Explorer Shortcuts

ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü

CTRL+ESC / windows menusu

ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr

CTRL+A / bütün parçalarý seçer

CTRL+X / seçili kismi keser

CTRL+C / seçili kismi kopyalar

CTRL+V / seçili kismi yapistirir

CTRL+Z / geri döner son yapilana

CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar

TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme

SHIFT+DELETE / direk silme

BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi

ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri

F10 / aktif sayfanýn menusu

F6 / adress bara gider /

F5 / sayfayi yeniler

F3 / arama ögesi

F2 / ismini degistirme seçili ögenin

________________________________________________

Internet Explorer Shortcuts

CTRL+A / bütün sayfanin seçimi

CTRL+D / favorite ekler

CTRL+E / aktif sayfada arama yapar

CTRL+F / sayfada bulma

CTRL+H / geçmis sayfasini açar

CTRL+I / favorite sayfalarinin oldugu kismi açar

CTRL+N / yeni pencere açar

CTRL+O / yeni lokasyonlar gider

CTRL+P / printer menusu

CTRL+S / degisiklikleri kaydeder

CTRL+W / aktif sayfayi kapatir

CTRL+ENTER/ basina www ve sonuna .com koymayi yapar

SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar

BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider

ALT+HOME / anasayfaya gider

HOME / sayfanin baþina gider

TAB / Itemler arasýnda atlamayi saglar

END / sayfanýn sonuna gider

ESC / açilan sayfayý sonlandýrýr

F11 / tam ekran yapar sayfayý

F5 / sayfayý yeniler

F4 / adress barý açar

F6 / adress bara gider

ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür

SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider

SHIFT+F10 / sað tus olayý

SHIFT+TAB / geri tab olayý

CTRL+C / kopyalama

CTRL+V / yapýþtýrma

ENTER / aktif etmek /

F1 / internet explorer help

_________________________________

Ms-dos komutlari

ASSOC / Dosya ortakliklarini görüntüle.

AT / Programlari ve komutlarý uygulamak için zamaný ayarla.

ATMADM / Windows ATM saðrý yöneticinin gördüðü adresleri ve
baðlantýlarý listele

BREAK / CTRL + C'i Etkinleþtir / devre dýþý
býrak

CACLS / ACL dosyalarý göster ve deðiþtir

CALL / Grup dosyasýný diðer grup dosyasýndan
çaðýr.

CD / Rehberi deðiþtir.

CHCP / Uluslar arasý klavye ve karakter bilgilerini ilave et

CHDIR / Adresi deðiþtir.

CHKDSK /FAT diskdeki hatalari tara.

CHKNTFS / NTFS disk'deki hatalari tara

CLS / Ekraný temizle.

CMD / Komut satirini calistir.

COLOR / Ön plan resmini deðiþtir.

COMP / Dosyayi sikistir.

COMPACT / Dosyayi sikistir,aç,.

CONTROL / Ms-dos da denetim masasi simgelerini aç

CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüþtür

COPY / Bir yada daha fazla dosyayý öteki konuma kopyala

CTTY / Bilgisayarýn giriþ çýkýþ
aygýtlarýný deðiþtir

DATE / Sistem tarihini görüntüle,deðiþtir

DISKCOMP/ Disk'i diðer bir disk ile karþýlaþtýr

DRIVPARM / Asýl aygýt sürücülerinde yeniden yazmayi

ECHO / Mesajlarý göster ,etkinleþtir ve devre disi birak

EDIT / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.

EDLIN / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.

EMM386 / Geniþletilmiþ hafýza yöneticisini görüntüle

ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleþtirme ve devre

SCANDISK / disk taramayi calistir.

QBASIC / Qbasic i ac.

RENAME / yeniden adlandir.

RMDIR /bos klasoru sil.

SHUTDOWN/ bilgisayarý kapat

SMARTDRV / geleneksel ve geniþletilmiþ hafýza için disk

SORT / kisa giris ve cikislari goster

SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldýr.

SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle

TIME / sistem saatini goster,ayarla.

TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir

TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster

TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster

TYPE / Dosyanin icerigini goruntule

UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall

UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.

UNLOCK /Disk'in klitini ac.

VER / Versiyon bilgisini goster.

VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ]

VOL / cilt bilgisini goster

XCOPY / Baþka bilgisayarlardan çoklu dosyalarý kopyala

TRUENAME/ dizinde var olan kiþileri gösterir

TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamalarý kapat

SETVER - ms-dos version unu degistir.

SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak.

SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.

ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir

RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.

PRINT - dosyayada resmi print et

PROMPT - ms-dos u goster ve degistir

PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder

POPD - agdaki rehberi degistir.

NET - ag ayarlarini guncelle ve onar

NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster

NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.

NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster

NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster

PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren

PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren

MOVE - dosyanin yerini degistir.

MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.

MSD - Tanimlama hizmeti.

IFSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi.

IPCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule

KEYB - klavyenin planini degistir.

LABEL - disk surucusunun etiketini degistir.

LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle

LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule

LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle

LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.

LOCK - hard disk surucusunu kitle.

LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.

MAP - surucudeki aygit ismini goster

MEM - Sistemdeki hazfýzayý göster.

MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.

MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir.

GRAFTABL - Grafik modundaki geniþletilmiþ karakterleri göster. .

HELP - komutlari kisaca acikla

EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart

FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele

FC - dosyalari karsilastir.

FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti

FIND - dosya icindeki yaziyi ara.

FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.

FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz

FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz

FORMAT - disk surucusunu bicimlendir.

FTP - FTP * a baglan

FTYPE - dosya turunu goster

ERASE - dosyayi sil

DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala.

DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.

DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.

DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu

DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil

DIR - klasor icindekileri goster.

DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi
birak.

CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.

BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarýný göster ve düzenle ve
boot.ini yi yeniden olustur....

 
Toplistler  
Hosting TOPlist
Video Games
   
 
.. Bulkurtul.Com © 2006-2007 ..
.. Soru, Oneri ve Ele$tirileriniz icin >> ,
Reklam için >> .